181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 

Šest poruka sa aspekta ljudskih prava "Svi smo zajedno u ovome
"

Ključne poruke vezane za odgovor na COVID-19 sa aspekta ljudskih prava...

200429 who

Svi smo zajedno u ovome


Značaj ljudskih prava u osmišljavanju inkluzivnih i djelotvornih odgovora na pandemiju COVIDA-19

 Ljudska prava su presudna - za odgovor i oporavak - Postavljaju ljude u središte i daju bolje ishode

Ljudska prava su ključna u osmišljavanju odgovora na pandemiju, kako u vanrednom stanju u javnom zdravstvu, tako i u pogledu šireg utiecaja na život i egzistenciju ljudi. Ljudska prava postavljaju ljude u samo središte. Odgovorima koji su osmišljeni na temelju ljudskih prava i kojima se ljudska prava poštuju štiti se ljudski život i dostojanstvo. Njima će se postići bolji ishodi u borbi protiv pandemije, dok će se pritom osigurati zdravstvena zaštita za sve ljude. Njima se usmjerava naša pažnja i na ljude koji najviše pate, na razloge zbog kojih pate, te na ono što je moguće uraditi po tom pitanju. Danas se takvim odgovorima priprema teren koji će nam omogućiti da se ponovo usmjerimo na izgradnju pravičnijih i održivijih društava, na razvoj i mir.

Šest poruka sa aspekta ljudskih prava

1. Zaštita ljudskih života je prioritet; zaštita egzistencije nam u tome pomaže

Moramo se baviti ekonomskim i socijalnim posljedicama paralelno sa pružanjem javno- zdravstvenog odgovora 

Fokus je sa pravom stavljen na spašavanje ljudskog života, za što je univerzalni pristup uslugama zdravstvene zaštite od imperativnog značaja. Ali, zdravstvena kriza je izazvala ekonomsku i socijalnu krizu koja teško pogađa pojedince, porodice i zajednice. Ovakav učinak krize potiče od same bolesti, ali i od mjera koje su neophodne u borbi protiv nje, a koje su suočene s osnovnim faktorima, kao što su nejednakost i slabi sistemi zaštite. To disproporcionalno pogađa određene ljude, često one koji su najmanje sposobni da se sami zaštite. Efikasne mjere vlasti kojima će se ublažiti najgore posljedice u smislu gubitka radnih mjesta, egzistencije, pristupa osnovnim uslugama i porodičnog života štite ljudski život, omogućavaju ljudima da poštuju javno- zdravstvene mjere i olakšavaju oporavak onda kada mjere budu ukinute.

2. Virus ne pravi razliku među ljudima; ali njegovi efekti prave

Odgovori trebaju biti inkluzivni, pravični i univerzalni, u suprotnom, njima nećemo poraziti virus koji pogađa svakoga, bez obzira na status. Ako je virus prisutan u jednoj zajednici, on će predstavljati prijetnju svim drugim zajednicama i upravo zbog toga diskriminirajuće prakse sve nas dovode u opasnost. Postoje indikacije da virus i njegov efekat disproporcionalno pogađaju određene zajednice, a pritom naglašavaju osnovne strukturalne nejednakosti i rasprostranjenu diskriminaciju koje je potrebno rješavati i u sklopu odgovora i nakon krize.

3. Uključite svakoga u svoj odgovor

Učešće u odgovorima koji su otvoreni, transparentni i odgovorni prema javnosti

U ovome smo svi zajedno. Da bismo se efikasno borili protiv pandemije, svi trebamo biti dio odgovora. Efikasno učešće u odgovoru zahtjeva da ljudi budu informisani, uključeni u donošenje odluka koje se na njih odnose i da shvate da su donesene mjere neophodne, razumne i proporcionalne borbi protiv virusa i spašavanju života. Svi u tome imamo ulogu, ali se ipak učešće može najbolje povećati putem dokazivanja, uvjeravanja i kolektivne odgovornosti. Ljudima je potrebna moć i glas u krizi. Ovo su vremena u kojima više nego ikad prije vlasti trebaju biti otvorene i transparentne, imati sluha i biti odgovorne prema ljudima koje nastoje zaštiti. Organizacije civilnog društva, kao i privatni sektor i preduzeća, trebaju dati svoj doprinos, a što im treba omogućiti.

4. Prijetnja dolazi od virusa, a ne od ljudi

Vanredne i sigurnosne mjere, ako su potrebne, trebaju biti privremene, proporcionalne i usmjerene na zaštitu ljudi

Pandemija predstavlja ozbiljnu javno-zdravstvenu prijetnju sa širokim rasponom implikacija po mir i sigurnost. Uloga sigurnosnih i službi zaštite je da podrže borbu protiv bolesti i da zaštiti ljude. Vanredna ovlaštenja mogu biti potrebna, ali široke izvršne ovlasti, koje se brzo daju uz minimalne mjere nadzora, nose sa sobom rizike. Nasilni odgovori sektora sigurnosti podrivaju odgovor sektora zdravstva i mogu pogoršati postojeće prijetnje miru i sigurnosti ili čak stvoriti nove. Najbolji odgovor je onaj čiji je cilj pružiti proporcionalan odgovor direktnim prijetnjama, a pritom štititi ljudska prava u skladu s vladavinom prava. Ovo je vrijeme za mir i fokus na poražavanje virusa.

5. Nijedna zemlja ne može virus pobijediti sama

Globalne prijetnje zahtjevaju globalne odgovore

U globalnom odgovoru je međunarodna solidarnost bitna – nijedna zemlja se s ovim ne može izboriti sama, a neke zemlje su bolje opremljene za odgovor nego druge. U borbi s virusom nijedna zemlja ne smije nikoga izostaviti, a jednako tako svijet ne smije izostaviti niti jednu zemlju.

6. Nakon oporavka moramo biti bolji nego što smo bili

Kriza je otkrila slabosti koje se mogu riješiti uz pomoć ljudskih prava

U kakvom svijetu želimo živjeti kada se sve ovo završi? Način na koji sada odgovaramo nam može pomoći da oblikujemo budućnost koju želimo – bez obzira na to kakva će ona biti. Moramo voditi računa da u rješavanju trenutne krize nikome ne nanesemo štetu. Vrlo je važno da u planiranju kratkoročnih odgovora vodimo računa i o dugoročnim. Kriza razotkriva slabosti u pružanju javnih usluga i nejednakosti koje onemogućavaju pristup takvim uslugama. Ljudska prava nam pomažu da odgovorimo na trenutačne prioritete i da izradimo strategije prevencije za budućnost.

Svjetska zdravstvena organizacija WHO