181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Muzička škola Trebinje obilježava 65 godina rada

JU Muzička škola "Trebinje" u ovoj godini obilježava 65 godina postojanja i rada.

191204 muzika

Tim povodom će se u subotu 7. decembra u 18 časova u Kulturnom centru održati svečani koncert.

Osnovna muzička škola u Trebinju osnovana je Rješenjem Narodnog odbora opštine Trebinje 1954. godine. Od 2009. godine škola obavlja djelatnost osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja i registrovana je kao JU Muzička škola „Trebinje“. Danas, u osnovnoj školi nastava se izvodi na sedam odsijeka za klavir, gitaru, harmoniku. violinu, violu, flautu i violončelo. Pored individualne nastave zastupljena je grupna i kolektivna nastava teoretskih predmeta (solfeđo, teorija muzike, hor, orkestri i kamerna muzika).

PROGRAM KONCERTA