181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Preporuke za treninge tokom epidemije

Institut za Javno zdravlje Republike Srpske propisao je preporuke za treninge i sportsko – rekreativne aktivnosti u sportskim objektima tokom epidemije COVID-19. Preporuke prenosimo u cjelosti.

200516 loptabasketball

Ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom sportsko-rekreativnih aktivnosti za sve sportske objekte, koji su otvoreni tokom epidemije koronavirusa (COVID -19), radi zaštite korisnika usluga i zaposlenih u sportskim objetima.

Prilikom održavajnja treninga i sportsko-rekreativnih aktivnosti potrebno je pridržavati se sljedećih preporuka:

• Prostorije sportskog objekta, sa svom pratećom opremom, prije početka rada/otvaranja treba temeljno očistiti i dezinfikovati.
• Prije početka rada/otvaranja prostorija upoznati sve zaposlene o svim mjerama koje moraju da se provode.
• Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, neophodno je postaviti informaciju o higijenskim mjerama ili postaviti informaciju sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite
• Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno prije dolaska na posao da mjere temperaturu. U slučaju povišene temperature ili pojave drugih simptoma zarazne bolesti (kao kašaljlj, bol u grlu, otežano disajnje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćajnje...), bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, nije dozvoljeno da dolaze na posao. Savjetuje se da se telefonom kontaktira doktor porodične medicine kako bi se preduzele adekvatne mjere.
• Preporučuje se da se temperatura mjeri prilikom ulaska u sportski objekat beskontaktnim toplomjerom, osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.
• Za korisnike sportskih objekata (osobe koje dolaze na trening) takođe nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju bilo kakve simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje...).
• Ograničiti broj osoba koje istovremeno borave na treningu tako da na 10 m2 može da bude jedna osoba.
• Prostorno-organizacione uslove u objeku, organizaciju treninga, te sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima, kao i to da li su osigurani svi higijenski i bezbjednosni uslovi, propisani važećim preporukama namijenjenih tokom trajanja protivepidemiskih mjera, kontrolišu nadležne i odgovorne pravne osobe koja upravljaju pojedinim sportskim objektom.
• Dezinfekciona sredstva (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili druga sredstva prikladna za korišćenje na koži prema uputstvu proizvođača) neophodno je postaviti u sportskim objektima u svim ulaznim prostorijama, na pultu za obavljanje plaćanja usluga, izlazu iz toaleta, radnom prostoru zaposlenih, te u prostoru za provođenje sportskih i sportsko – rekreativnih aktivnosti. U sportskim dvoranama, u prostorima gdje se realizuju sportske i sportsko – rekreativne aktivnosti preporučuje se obezbjediti najmanje tri mjesta za dezinfekciju ruku, a na otvorenim sportskim terenima najmanje šest mjesta za dezinfekciju ruku.
• Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu za sve osobe koje ulaze u objekat, takođe na ulazu/izlazu u toalet.
• Preporučuje se da se stave vidljive oznake za obavezu dezinfekcije ruku, držanja fizičke distance i nošenja maski.
• Fizičku udaljenost na recepciji treba organizovati tako da se osigura dovoljna distanca između osoblja na recepciji i korisnika, te između zaposlenih ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Organizuje se rad pri čemu se ograničava maksimalan broj osoba u prostoru recepcije, u skladu sa mjerama fizičke udaljenosti od 2 metra.
• Evidencija o prisutnim osobama mora da se vodi za svaki trening i organizovanu sportsko-rekreativnu aktivnost (podaci o treneru, instruktoru, vođi, sportisti, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti, te o lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom COVID-19. Evidencija se mora voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve vrste sportova. Evidencija mora da sadrži ime i prezime, telefonski broj, te vrijeme dolaska i odlaska na trening.
• Sve unutrašnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Кorišćenje klima uređaja i grijanje u zatvorenim prostorijama se ne preporučuje.
• Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi...). Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinfikovati, a sve prema uputstvu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. (Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima)
• Zatvorene prostorije sportskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena, u sredini radnog vremena, te na kraju radnog vremena temeljno dezinfikovati u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i što je moguće češće provjetravati.
• Preporučuje se doći u opremi za trening, osim patika koje se obuvaju na za to predviđenom mjestu, a obuća stavlja u kesu. Ne koristiti svlačionice i tuševe.
• Tokom treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati odstojanje od 2 m, kao neophodne udaljenosti za fizičku distancu, a u kontaktnim i drugim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/vođe i sportiste/korisnika usluga, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.
• Lopte, drugi rekvizi i ostala oprema za treninge/sportsko-rekreativne aktivnosti se dezinfikuju između treninga.
• Sportisti/korisnici su obavezni da nose masku kad god je to moguće, a da im ne otežava disanje prilikom vježbanja.
• Svakom sportisti/korisniku se preporučuje da ima ličnu, označenu flašu sa tečnošću, kao i ostale potrebne rekvizite koji moraju biti označeni imenom korisnika. Ambalaža od pića i ostali otpad nastao tokom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u zato predviđenu kantu za otpad sa dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
• Za odlaganje otpada preporučuje se postavljajnje kante za otpatke sa odgovarajućim poklopcem u svim zatvorenim i otvorenim dijelovima objekta.
• Nakon treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti korisnici/sportisti se ne zadržavaju u prostorijama duže nego što je potrebno.
• Ako je moguće, organizovati rad u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude minimum sat vremena razmaka, koji će se koristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom redovnog čišćejnja.
• Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira,dostavljača) treba organizovati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišene tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj čula mirisa i okusa) i da li je imala kontakt s oboljelim osobama.
Кonzumiranje hrane i pića, u za to predviđenim dijelovima objekata, provodi se prema preporukama za rad ugostiteljljskih objekata, dostupnim na sajtu Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.