181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Otvorena granica za susjedne zemlje

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, a na inicijativu Granične policije BiH, 28. maja 2020. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom se omogućava ulazak u BiH državljanima susjednih zemalja, i to Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

170829 granica

Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja.

Takođe je precizirano da strani državljani drugih zemalja zbog poslovnih obveza mogu ući u BiH pod uslovom da posjeduju poziv pravnog lica iz BiH te da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOV-2, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Dalje, Vijeće ministara je informisalo i da 1. juna ove godine prestaje važiti Odluka o privremenom zatvaranju graničnih prijelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u BiH, kojom se zabranjuje slijetanje i polijetanje sa aerodroma u BiH radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti. Što znači da se od 1. juna otvaraju granični prijelazi na aerodromima u BiH te će se primjenjivati odredbe ranije donesenih odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera nadležnih organa u BiH. (Granična policija BiH)