181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Skup bibliotekara RS završen riječima Iva Andrića

Trebinje, 14.04.2011. Završen je trodnevni seminar bibliotekara pod nazivom "Stare navike - Novi izazovi", gdje je učestvovalo 20. izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije i Hrvatske, a prisustvovalo 150 bibliotekara iz svih tipova biblioteka RS.

110412-bibliotekari_009

Izlagači su sa svojim radovima odgovoril zadatoj temi i nazivu seminara. Seminar je imao međunarodni karakter, čime je potvrđeno opredjeljenje društva biblotekara RS u budućnosti.

Pored izlaganja skup je upotpunjen i drugim sadržajima koji su važni za razvoj struke: promocijama, radionicama, predstavljanjima biblioteka i projekata.

Teme koje su bile u fokusu skoro svih referata su modernizacija biblioteka i optimizacija bibliotečkih usluga, te promjena pristupa bibliotekara profesiji.  A sve to sa namjerom da se zadovolje zahtjevi savremenih korisnika, pošto, samo ako se odgovori zahtjevima, savremenih, veoma zahtjevnih korisnika, a to znači ako se posluje tržišno (misli se na tržište informacija i usluga), biblioteke će opstati. Ukoliko se nastavi sa dosadašnjom praksom opstanak biblioteka doveden je u pitanje. Stoga je neophodno stvoriti osnov za modernizaciju, a to znači stalno se obučavati , obezbjediti povezivanje biblioteka tj. formirati jedinstven bibliotečko-informacioni sistem. Na taj način se objedinjavaju sve usluge i stvara se dobra osnova za modernizaciju poslovanja.

U redovima su obuhvaćeni svi tipiovi biblioteka (prije svega javne, ali i školske i specijalne) i sve oblasti biblotekarstva kao i sve kategorije korisnika (osnovni korisnici, djeca, sljepi). Naglašen je značaj kodeksa bibliotekara i njegove primjene u praksi, te njegovog stalnog usklađivanja sa svjetskom i evropskom praksom.

Posebno raduje konstatacija da u današnjim uslovima, sa kadrovskim potencijalima koji rade u bibliotekama RS postoje uslovi za implementaciju iznjetih internacionalnih regionalnih iskustava.

U poslijednjim satima seminara održan je i okrugli sto na temu 50. godina od dodjele Nobelove nagrade Ivu Andriću pod nazivom "O priči i pričanju".

"Najznačajniji govor Iva Andrića je bez sumnje onaj koji je održao u Stokholmu, 10. decembra 1961. godine prilikom primanja Nobelove nagrade. On je utoliko značajniji ukoliko se pomenu zvučna imena svjetskih kandidata koji su zajedno sa njim te godine konkurisali, a to su Graham Grin, Lorens Darel, Karen Bliksen, Džon Stainbek i Alberto Moravija. U obrazloženju švedske Akademije, koje je pročitao dr Andrea Esterling navodi se, između ostalog, da je žiri slijedio princip pravedne podjele među različitim zemljama, koji na svjetskom planu vrijednuje pisce malih zemalja, pružajući im tako mogućnost da pokažu svoje djelo široj čitalačkoj publici na raznim jezicima svijeta'', istakla je presjednica Društva bibliotekara RS gospođa Stojka Mijatović.