• 171007 DINECO 1
 • 171007 DINECO 2
 • 171007 DINECO 3
 • 170309 dineco banner 3
 • 171007 DINECO 4
 • 171007 DINECO 5
 • 171007 DINECO 6
180607 tepih servis baner2

 • 150123 baner apis3
 • 150123 baner apis2
 • 150123 baner apis1

170406 банер бутик ско
 • 170513 sl industry hotel banner 210x170 v1
 • 170513 sl industry hotel banner 210x170 v2
 • 170513 sl industry hotel banner 210x170 v3
170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Održan Forum na temu starosne diskriminacije

Danas je u Trebinju u organizaciji Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini održan sastanak Foruma protiv diskriminacije, a glavna rasprava se vodila o ljudskim pravima i položaju starijih osobau društvu.

171006 osce1

Ovom prilikom predstavnik Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH Amra Kazić je prezentovala Specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava starih osoba kojim je ukazala na trenutno stanje, te na nedostatke i izazove sa kojima se instutucija ombudsmana koja je zaštitnik prava starijih osoba, suočava. Kazić je istakla da su nasilje, siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija i nedostatak posebnih mjera, mehanizama i usluga namijenjenih zadovoljavanju specifičnih potreba starijih, samo neki od primjera kršenja prava starijih. Kazić je dodala da je cilj ovog Foruma bio da se ukaže na aktivnosti, koje se preduzimaju radi poboljšanja položaja starijih osoba na prostorima Hercegovine, ali i upozori na nedostatke i buduće izazove u zaštiti starije populacije, prvenstveno na potrebu usvajanja sveobuhvatnog, pravno obvezujućeg instrumenta za zaštitu prava starijih osoba na evropskom niovu.

171006 osce

Zdravko Vuković stručni savjetnik u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći je naveo da u njihovoj službi imaju određeni broj žalbi koje se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava u pojedinim oblastima kao što su: prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, prava na zdravstenu zaštitu (pravo na liječenje van zemlje, nabavka skupih lijekova, refundacije troškova liječenja...), prava ratnih vojnih invalida (revizija kategorisanja invalidnosti), prava iz socijalne zaštite (prava na pomoć i njegu drugog lica)...

Forum je okupio predstavnike lokalnih udruženja osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom, institucija socijalne zaštite, besplatne pravne pomoći, Crvenog krsta, Doma penzionera, Doma zdravlja i uprave Grada Trebinje.