181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Кorištenjem „SMS servisa“ izbjegnite suvišne dolaske na lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

Policijska uprava Trebinje predlaže građanima da umjesto čekanja u redu ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koriste „SMS servis“ Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. 

200806 cips

Кako biste bili u mogućnosti da koristite „SMS servis“ potrebno je da prijavite svoj broj mobilnog telefona u Policijskoj stanici ove Uprave na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište ili boravište. 

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 možete da:
1. izvršite provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:
 uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta ili dokumenta,
 uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne
 uvid u izrečene kaznene bodove, i to: pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka, zbirne sa datumom isteka
 uvid u registraciju motornog vozila
2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:
 obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta
 obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova
 obavještenje o isteku važenja registracije - obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata MUP i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građanina sa servisa, može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije. Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 КM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na Internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.

Podsjećamo da je Pravilnikom o registraciji vozila navedeno da se zahtjev za produženje registracije vozila za vozila čija je registracija istekla nakon 16. marta 2020. godine može podnijeti najkasnije 90 dana od dana prestanka stanja prirodne ili druge vanredne situacije na teritoriji BiH. Ukoliko se zahtjev za produženje registracije vozila ne podnese do roka predviđenog ovim članom, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registrovanih vozila a vlasnik vozila dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana.