181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic  200608 eko centar usce 170901 best baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Da li su vam lična dokumenta važeća?

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane istočne Hercegovine da provjere rok važenja ličnih dokumenata, prije svega lične karte. 

130219 cips1

S obzirom, da je Centralna izborna komisija BiH raspisala lokalne izbore za 15. novembar i da je na glasačkim mjestima obavezna važeća lična karta, apelujemo na sve građane da provjere rok važenja i da u skladu sa Zakonom o ličnoj karti BiH podnesu zahtjev za zamjenu 15 dana prije isteka roka važenja. 

Takođe, apelujemo na sve građane da zbog porasta broja zaraženih virusom korona (COVID 19) u istočnoj Hercegovini koriste „SMS servis“ MUP RS koji im omogućava da slanjem SMS poruke na broj 091 110 122:

1. izvrše provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:
 uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta ili dokumenta,
 uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne
 uvid u izrečene kaznene bodove, i to: pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka, zbirne sa datumom isteka
 uvid u registraciju motornog vozila
2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:
 obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta
 obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova
 obavještenje o isteku važenja registracije - obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti

Кako biste bili u mogućnosti da koristite „SMS servis“ potrebno je da prijavite svoj broj mobilnog telefona u Policijskoj stanici ove Uprave na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište ili boravište.

Кorištenjem „SMS servisa“ građani smanjuju nepotrebne kontakte i na taj način manje se izlažu mogućoj zarazi virosom korona (COVID 19).
Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 КM.
Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.