170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

210601 kodnonana baner copy
 
 
 
 

Putovanje po Balkanu samo sa ličnom kartom

Stanovnici Zapadnog Balkana od 1. januara naredne godine će uz ličnu kartu moći da putuju i do tri mjeseca borave u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

210212 voznja

Predviđeno je to regionalnim Sporazumom o slobodi kretanja i boravka građana, a kojem je prethodilo niz sastanaka i inicijativa na temu regionalne integracije. Ovu ideju je do sada najviše zagovarala Srbija kroz “Mini Šengen”, a koju su podržale i ostale zemlje.

U sporazumu se navodi kako će zemlje potpisnice pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana sa ličnom kartom.

Sve što će onome ko želi da putuje u ove zemlje biti potrebno je važeća lična karta sa rokom važenja od najmanje tri mjeseca, pod uslovom da nema zabranu ulaska i boravka te da ne predstavlja opasnost po bezbjednost i zdravlje.

Države će razmijeniti primjerke biometrijskih lični karti najkasnije mjesec dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

“Prilikom ulaska i prelaska preko teritorije jedne od Strana vršiće se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli za sve građane drugih Strana”, navodi se u dokumentu.

U slučaju izmjene, ukidanja ili uvođenja novih vrsta biometrijskih ličnih karti zemlje će o tome jedna drugu obavještavati, a elektronskim putem će razmjenjivati podatke o biometrijskim ličnim dokumentima koji su proglašeni nevažećim.

U Sporazumu je predviđeno i uspostavljanje komisije koja će imati zadatak da organizuje, koordiniše i prati aktivnosti vezane za njegovu primjenu. Sastajaće se najmanje jednom godišnje i svakih šest mjeseci podnositi izvještaj o primjeni Sporazuma.

“Strane su saglasne da svaki spor koji proističe iz primjene ovog Sporazuma razmatraju na nivou Komisije”, stoji u Sporazumu. (Izvor: Capital)