230816 baner dineco 650x170 05
240605 bas ta optika baner

200601 market99 baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 

Pojačane kontrole trgovine preko brzih pošta

Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa.

220525 brzapostaporez

U analizama koje su upravo završene u UIO došlo se do zaključka da veći broj obveznika, znatan dio prometa dobara u Bosni i Hercegovini, ostvaruje korišćenjem usluga kurirskih poslova, odnosno poslova “brze pošte”. Vodeći se određenim pokazateljima u ovom segmentu poslovanja, Uprava se obratila Agenciji za poštanski saobraćaj u BiH u cilju pribavljanja spiska ovlašćenih lica koja imaju licencu za obavljanje poštanskih usluga. Po dobijanju liste lica koja se bave navedenom djelatnošću zatražena je dostava podataka o korisnicima usluga brze pošte i načinima plaćanja pošiljki. Na osnovu svih dobijenih informacija i podataka kreirana je lista lica – obveznika, koji će biti predmet pojačanih kontrola od 25. maja 2022. godine.

Na osnovu dobijenih informacija UIO je izvršila identifikaciju lica koja u ovom trenutku nisu obveznici PDV-a u BiH, a koji su ostvarili promet (naplatu po preduzeću za isporučene pošiljke kod svih pošta u BiH), na godišnjem nivou iznad 50.000,00 КM. Ova lica su već morala podnijeti zahtjev za registraciju i ulazak u sistem PDV-a u BiH.
Pored toga, UIO je izvršila identifikaciju obveznika PDV-a koji su već registrovani u Upravi, ali je analizom utvrđeno da su ostvarili promet znatno veći u odnosu na promet koji su iskazali i prijavili u svojim PDV prijavama.

Inspektori UIO će kontrole sprovoditi u prostorijama obveznika/lica, koji su identifikovani da su prodavali dobra koristeći, između ostalog, i usluge “brzih pošta” u BiH.

UIO poziva sve obveznike PDV-a, koji su u prethodnom periodu vršili promet dobara na način da su koristili i usluge “brzih pošta”, da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmijene svoje PDV-e prijave.

Takođe, pozivamo obveznike koji nisu u sistemu PDV-a, a koji su prešli prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 КM, da hitno podnesu zahtjev za registraciju u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u UIO.

Na ovakav način će obveznici izbjeći prekršaje i kazne u predstojećim kontrolama.

Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti sprovesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i sprovodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.