230816 baner dineco 650x170 05
240605 bas ta optika baner

200601 market99 baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 

Pravosudnoj zajednici i građanima dostupna mobilna aplikacija za korištenje Baze sudskih odluka

Radi lakšeg pristupa izabranim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razvilo je mobilnu aplikaciju za korištenje Baze sudskih odluka koja je dostupna na App Store ili Google Play trgovini besplatno.

231021 Mobilna aplikacija Baza sudskih odluka

Upotreba mobilne aplikacije omogućava pretraživanje trajno dostupnih odluka iz građanske, krivične i upravne oblasti sa akcentom na odluke od javnog interesa u svakom trenutku i na svakom mjestu.

Praćenje objavljenih odluka od strane nosilaca pravosudnih funkcija doprinosi ujednačavanju sudske prakse i smanjenju vjerovatnoće donošenja različitih odluka u istim ili sličnim predmetima.

Istovremeno se građanima pruža mogućnost uvida u dužinu trajanja, troškove i ishod sudskog postupka, na osnovu čega mogu odlučiti da li žele pokrenuti sudski postupak.

Upotreba mobilne aplikacije doprinosi jačanju transparentnosti rada sudova i povjerenja građana u rad pravosuđa.

Mobilna aplikacija razvijena je uz podršku Evropske unije u okviru projekta „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“.