181011 dineco kuhinje baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210101 galiija baner gore

170901 best baner
 
 
 
 

Prvi korak ka ukidanju rominga

Predstavnici država regiona potpisaće u danas u Budvi sporazum koji je prvi korak ka ukidanju rominga u ovom dijelu Evrope. To se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

140929-roming

Svi su izgledi da će se po manjoj cijeni razgovarati s komšijama u regionu. U toku je stvaranje pravnog osnova za realizaciju dogovora Srbije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Albanije, koji bi podrazumjevao postepeno smanjenje cijena rominga. Na isti način kao što je to rađeno u zemljama Evropske unije.

"Mi ovim sporazumom zapravo sa ovih pet država postupamo na identičan način, predviđamo da u naredne tri godine dođe do smanjenja cena rominga u skladu sa uredbom EU koja reguliše cene između zemalja članica EU", kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Sporazumom se zemlje potpisnice obavezuju da na recipročnoj osnovi cene rominga svedu na nivo unutrašnjeg saobraćaja. Ideja je naišla na otpor operatera u Crnoj Gori, zbog gubitka profita.

"Smatrali smo da treba dobiti saglasnost operatera, međutim, oni nisu bili saglasni na sniženje cena i upravo iz tih razloga mi smo se odlučili za ovu varijantu gde ćemo se obavezati operatere, dakle i mimo njihove saglasnosti", kaže Zoran Sekulić iz Agencija za elektronske komunikacije.

Građani Srbije, kada su u inostranstvu, pet puta više plaćaju minut razgovora nego u zemlji, poruke su tri puta skuplje, a čak 33 puta je skuplje korišćenje interneta.

Ljajić kaže da ćemo smanjiti cene, ali imaćemo povećanu frekvenciju saobraćaja, a samim tim – stvoriće se i veći profit.

"Slična situacija bila je i u zemljama EU, nisu operateri sa oduševljenjem prihvatili tu ideju, ali na kraju su se svi saglasili i na kraju imamo uredbu koju poštuju sve članice zemalja EU", kaže Ljajić.

Sporazum treba da definiše polazne osnove i elemente za određivanje dinamike snižavanja cena rominga.

"Računa se ukoliko se te sve aktivnosti na sprovođenju toga i definiše, u vrlo kratkom vremenskom roku, možda od sredine iduće godine može da bude definisana dinamika snižavanja cena rominga kako je to bilo u zemljama EU u jednom vremenskom periodu od dve tri godine", kaže direktor RATEL-a Milan Janković.

Nadležna ministarstva zemalja potpisnica pokrenuće procedure za donošenje zakonskih dopuna kako bi sporazum počeo da se primenjuje.

RTS