230816 baner dineco 650x170 05
230601 anis rentacar baner

200601 market99 baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Hercegovini potreban smještaj za duševne bolesnike

Trebinje, 10.12.2010. Nevladina organizacija „Ženski centar" iz Trebinja u okviru šesnest dana aktivizma provodi po Istočnoj Hercegovini okrugle stolove, a to je ujedno i dio redovnih sastanaka sa potpisnicima sporazuma.

101210-zenski-centar

Na sastancima se razmjenjuju iskustva organizacija o nasilju u porodici, o statistici i načinu unapređenja položaja žrtava nasilja.

Na sastanku koji je održan u Berkovićima pored predstavnika OSCE-a iz Trebinja , Policije, Opštine, Osnovnih i srednjih škola, Omladine, Doma zdravlja prisustvovala je i Ljiljana Čičković predsjednica „Ženskog centra" iz Trebinja.

Čičkovićeva je prisutne upoznala da najveći problem u njihovom radu do sada predstavljaju sudske odluke.Iako je sudstvo nezavisno neželimo uticati na njega, ali moramo primjetiti efekat presuda koje nisua dekvatne, jer imamo veliki broj povratnika, osoba koje su isto djelo počinile u više navrata, istakla je Čičkovićeva.

Prisutni su takođe upoznati sa problemom sa kojim se suočava Istočna Hercegovina, a i cijela Republika Srpska, naime nedostatak kapaciteta za smještaj duševnih bolesnika i bolesnika koji se liječe od bolesti ovisnosti-alkoholizma.

Veliki problem su osobe od ovisnosti od alkohola i drugih ovisnosti, kao i duševni bolesnici, rekla je Čičkovićeva i dodala da će uputiti pismo Predsjedniku Republike Srpske da ga upoznaju sa ovim problemom i nedostatkom kapaciteta za smještaj ovih bolesnika.

Naime, u pismu je navedeno da zbog malog broja raspoloživog smještaja s jedne strane i velikog broja onih koji trebaju takav vid tretmana i smještaja, često se neizriču mjere obaveznog liječenja, a ako se izreknu ne spovode se. Takođe evidentan je broj duševnik bolesnika u Istočnoj Hercegovini, koji i nakon hospitalizacije koja je vremenski ograničena, hodaju slobodno gradom što nekada ugrožava sigurnost građana, zbog njihove agresivnosti. Nepostojanje uslova za njihov smještaj svakako značajno otežava situacije tih porodica, ali ugrožava i njihove sugrađane. Među ovakvim bolesnicima jedan je broj maloljetnih lica što dodatno otežava situaciju.

Izgradnja novog objekta

Ženski centar Trebinje tražiće izgradnju novog objekta za smještaj i njegu bolesnika u Istočnoj Hercegovini ili adaptaciju nekog postojećeg objekta (npr. u okviru kasarni).