170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

210601 kodnonana baner copy
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Trebinje želi novi urbanistički plan radi budućeg razvoja 

U toku je izrada Prostornog plana Grada Trebinja i očekujemo da će upravo Prostorni plan dati pravce urbanističkog razvoja grada, kažu za eKapiju iz Odjeljenja za urbanizam Grada Trebinja.

200725 trebinje panorama

Nakon donošenja prostornog plana, krenuće izrada novog Urbanističkog plana, budući da je važeći prilično zastario i često ne prati tendencije urbanističkog razvoja, ističu iz ovog odjeljenja.

- Važno je da osnov i pravce urbanističkog razvoja iznjedri strategijska prostorno planska dokumentacija, budući da izrada iste zahtijeva studiozan i analitički princip na svim poljima, kako urbanističkom i polju komunalne infrastrukture, tako i geografskom, demografskom, privrednom, socio-ekonomskom, obrazovnom, sportskom, ekološkom, industrijskom, zdravstvenom i sl. poljima, koji podrazumijeva uključivanje dobre dokumentacione osnove, te velikog broja institucija, stručnih lica i javnosti. Rezultat takvog pristupa može biti samo napredak u razvoju Trebinja.

Grad Trebinje, kako ističu, kontinuirano sprovodi mjere prilagođavanja urbanističkih potencijala turističkom razvoju, budući da je turizam prepoznat kao jedna od najvažnijih strateških grana Trebinja. Prostorna rješenja sadržana u prostorno planskoj dokumentaciji stavljaju se u službu turističkih trendova, sve s ciljem promovisanja grada i privlačenja što većeg broja ljudi.

- U srednjoročnom planu kapitalnih investicija svoje mjesto našli su brojni projekti koji imaju za cilj infrastrukturnu podršku prostornim cjelinama koje su prepoznate kao turistički reperi našeg grada. Samo neki od aktuelnih projekata su: rehabilitacija Starog Grada, izgradnja Gradske tržnice, izgradnja zatvorenog bazena, izgradnja Duhovnog pravoslavnog centra u Mrkonjićima, kao najznačajniji projekat iz oblasti vjerskog turizma.

Uređenje Starog grada je projekat od izuzetne važnosti za Trebinje. U toku je druga faza popločavanja Starog grada, a koju prati paralelna rekonstrukcija kompletne komunalne infrastrukture. U narednom periodu, u sklopu rehabilitacije Starog grada planirano je uređenje fasada unutar ovoga istorijskog bisera, sa težnjom da im se vrati stari sjaj i autentičnost u kamenu kao osnovnom materijalu, kažu iz trebinjskog Odjeljenja za urbanizam.

- Projekat izgradnje ili tačnije rehabilitacije nekadašnjeg hendeka oko Starog grada je jedan od najpotentnijih turističkih projekata u našem gradu. Pribavljena je neophodna urbanističko-tehnička dokumentacija, izrađen je projektni zadatak, te raspisan tender i potpisan Ugovor sa odabranim dobavljačem o izradi tehničke dokumentacije za izgradnju hendeka. Takođe, sve te korake prati i pribavljanje neophodnih mjera zaštite i saglasnosti od strane nadležnih institucija. Budući da je projekat jako zahtijevan i kompleksan, tako se razumljivo i dinamika realizacije odvija nešto usporenije od uobičajene.

Naselje Krš

Studenti arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na čelu sa docentom dr Vladimirom Parežaninom uradili su svojevrsno istraživanje na temu Кrša i pitomina mediterana sa uvažavanjem znanja o tradiciji građenja u hercegovačkom kraju. Njihov rad predstavlja promociju potencijalnih načina revitalizacije starog gradskog jezgra, u koje spada i naselje Кrš.

- Ponuđen je jedan novi koncept ove cjeline, sa tematskim muzejima, otvorenim teatrima, scenama na otvorenom, hostelima i sl. Кarakteristika ovoga naselja je uklopljenost u prirodne stijene, podjela na mahale sa uskim ulicama i skalinama, izrazito mali i gusto grupisani objekti, otvoreni prostori u vidu omanjih pjaceta, prepoznatljiva gradnja objekata u kamenu za ovo geografsko područje, u kojima su nekada egzistirale djelatnosti starih umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Ono što predstavlja aktuelnu problematiku za realizaciju revitalizacije ovoga dijela grada, kako nam kažu iz Odjeljenja za urbanizam, su složeni imovinsko-pravni odnosi unutar cjeline Кrš, veliki broj devastiranih i urušenih objekata, sa složenom imovinskom strukturom, koji su prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji predviđeni za uklanjanje, a zapravo predstavljaju svojevrsnu kulturnu baštinu, zatim objekti čija je rekonstrukcija novijeg datuma, a nije rađena u skladu sa arhitektonsko-ambijentalnim vrijednostima i sl..

- Postoji interes Grada za uređenje ove graditeljske cjeline sa visokom arhitektonskom i ambijentalnom vrijednošću, ali ono iziskuje složenu analizu, koja će obuhvatiti sve aspekte i moguće probleme, kao i način prevazilaženja svih administartivnih i pravnih barijera koje trenutno blokiraju ovaj projekat, a koji svakako zaslužuje mnogo više pažnje i brige u narednom periodu.

Obale i Mala potočina

Cilj Grada Trebinja je da se na adekvatan način urede i obale i zaštiti vodotok Trebišnjice.

- U toku je regulacija kraka Mala potočina, koja će urbanistički i prostorno biti uklopljena u plansku dokumentaciju, a čiji investitor su Hidroelektrane na Trebišnjici. Trenutno je aktuelna izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostorne cjeline uz obalu rijeke Trebišnjice, koja se odnosi na jedan mikrolokalitet, a u budućnosti očekujemo još sličnih aktivnosti i rješenja, koja bi obuhvatila što veći dio priobalja.

Saznajemo da je u toku izrada Zoning plana Otok u čijem obuhvatu se nalazi upravo ovaj lokalitet uz krak - Malu potočinu.

- Zoning plan će iznjedriti adekvatna urbanistička i arhitektonska rješenja, poštujući potencijale kao i eventualna ograničenja predmetnog područja. Cilj izrade Zoning plana je da se jedna od najatraktivnijih prostornih cjelina u gradu, privede namjeni, shodno infrastrukturnim i prostornim potencijalima koje posjeduje.

Stambena gradnja

Grad izlazi u susret svim investitorima koji grade na području Trebinja, kažu iz Odjeljenja za urbanizam.

- Prvenstveno u smislu ekspeditivnog izdavanja neophodnih dozvola, zatim kroz kontinuirano donošenje odluka na nivou Grada, kojima se omogućavaju dodatne beneficije za određene kategorije, kao što je npr. mogućnost odloženog plaćanja rente i troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, mogućnost opremanja gradskog građevinskog zemljišta o trošku investitora, a koji se priznaje investitorima kroz umanjenje obračunatih troškova za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, itd. Investitori uglavnom prate urbanističke smjernice gradske uprave, jer su dužni da se pridražavaju uslova datih građevinskom dozvolom prilikom izgradnje objekata, što oni uglavnom i čine.

Trebinje se, kako nam kažu, kontinuirano širi i razvija. Trenutno je najizraženija ekspanzija gradnje u zapadnom dijelu grada, gdje niče novo i moderno stambeno naselje.

- Ovaj lokalitet predstavlja veliko gradilište proteklih nekoliko godina, a očekujemo kontinuiranu gradnju i u narednim godinama. Кada su u pitanju naselja sa individualnom stambenom gradnjom, tu se uglavnom radi na proširivanju već postojećih naselja ovoga tipa, gdje god to dozvoljavaju infrastrukturni, prostorno-urbanistički i imovinsko-pravni aspekti. (Izvor: Ekapija)