170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

211008 divlja ruza baner final
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Trebinje jedan od gradova “sljedbenika” u projektu euPOLIS

Ozvaničen je početak međunarodnog projekta euPOLIS, koji finansira program Horizon 2020, uz koordinaciju Nacionalnog Tehničkog Univerziteta u Atini (NTUA), povezujući znanje i iskustvo 28 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, uključujući 4 evropska grada: Pirej, Beograd, Lođ i Gladsaks.

201120 eupol

Ovi gradovi će pokrenuti angažman građana i primjenu prirodom inspirisanih rješenja inovativne metodologije urbanog planiranja euPOLIS-a, dok će Bogota, Palermo, Limasol i Trebinje biti gradovi “sljedbenici”, koji će učiti kroz iskustva predvodnika i sprovesti euPolis metodologiju u svojim sredinama.

Projekat euPOLIS ima za cilj da zamijeni ili kombinuje tradicionalne skupe mašinske sisteme napravljene u svrhu zaštite životne sredine sa prirodnim sistemima u cilju stvaranja otpornih urbanih ekosistema sa nižim troškovima životnog ciklusa, što bi direktno uticalo na jačanje javnog zdravlja i kvalitet života. Projekat se bavi kritičnim izazovima kao što su nizak kvalitet životne sredine, fragmentacija i niska biorazličitost na javnim mjestima i problemima sa resursima vode, uvođenjem struktuisanog pristupa kako bi se aktivirali skriveni resursi i usluge postojećih prirodnih i projektovanih urbanih sistema i regeneracija i rehabilitacija urbanih ekosistema.

Detaljni ciljevi euPOLIS-a su poboljšanje urbane otpornosti primjenom odgovarajućih matrica urbanog planiranja i stvaranjem životnih inkluzivnih urbanih prostora. Proces zasnovan na sistematskom sprovođenju inovativnih participativnih alata sa posebnim osvrtom na pol, starost i invaliditet. Eksperti euPOLIS tima će identifikovati kritične izazove sa kojima se demo gradovi susreću, obezbijediće holistička rješenja, a onda izmjeriti njihov pozitivan uticaj na kvalitet života građana: njihovo ukupno blagostanje, fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.

Trebinje je jedan od gradova “sljedbenika” u projektu euPOLIS.

Grad će biti lokacija za izgradnju kapaciteta zaposlenih, a i građana, kako bi dobro savladali metodologiju inovativnog prostornog i urbanog planiranja inspirisanog prirodnim rješenjima u cilju poboljšanja javnog zdravlja i kvaliteta života. Grad Trebinje bi tako novostečene prakse uvrstio u buduće projekte.

Trebinje će biti pogodna lokacija za euPOLIS da pokaže prednosti svojih inovacija putem mentorstva i obuka.