170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210101 galiija baner gore

160123 mjesto za vasu reklamu
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Kritično stanje endema popovske gaovice

Najnovija istraživanja ribe popovska gaovica donose zabrinjavajuće podatke – riba se pronalazi samo u dubljim dijelovima pećina, a na površini je gotovo i nema čime je ugrožen njen opstanak.

210425 gaovica

Kraško je podzemlje jedno od najmanje poznatih i najosjetljivijih područje divljine na svijetu, a osigurava dom brojnim rijetkim i jedinstvenim vrstama. Dinarski krš (Dinaridi), kojem pripada i hercegovački krš, mnogo je puta potvrđen kao područje najveće biološke raznolikosti špiljske faune u svijetu.

U vodama Bosne i Hercegovine do sada je zabilježeno 118 vrsta riba od kojih je 40 endemskih vrsta, rasprostranjenih na malim područjima ili čak samo na pojedinim lokalitetima. Veliki broj ribljih vrsta Bosnu i Hercegovinu svrstava u skupinu ihtiološki najraznolikijih evropskih zemalja. Jedna od njih je i popovska gaovica (Delminichthys ghetaldii).

210425 Ljubomirsko polje

Ljubomirsko polje

U Bosni i Hercegovini popovska gaovica naseljava Popovo, Dabarsko, Fatničko i Ljubomirsko polje, te polje Blaca kod Neuma. Terenskim obilaskom područja i provedenim istraživanjima u pećinama utvrđeno je kako se popovska gaovica skoro potpuno povukla u podzemlje, najviše zbog uništavanja staništa i prisustva stranih predatorskih vrsta na površini. Time joj je onemogućena ili smanjena mogućnost razmnožavanja, jer joj je za tu osjetljivu fazu životnog ciklusa potrebna sunčeva svjetlost. Osim toga, ugrožava ih dodatno i ubrzano nestajanje njihovih staništa u kraškim poljima zbog onečišćenja, različitih zahvata i isušivanja kraških vodotoka, te unos agresivnih stranih vrsta. Zbog svega navedenog ovoj vrsti, kao i drugim endemskim vrstama, prijeti izumiranje.

210425 gaovica1

Popovska gaovica spada u specifičnu grupu slatkovodnih riba koje naseljavaju izolirana kraška polja Dinarida, a koje su se kroz milione godina prilagodile na to negostoljubivo stanište. Naime, voda u kršu primarno teče kroz podzemlje i tek povremeno, u kraškim poljima, izvire na površinu, te uglavnom vrlo brzo opet ponire. Nadzemni tokovi tokom ljeta potpuno presuše i ribe se povlače u podzemlje. Popovska gaovica je po ovoj karakteristici najviše pećinski prilagođena riba u Dinarskom kršu, te ju time posve zaslužno možemo nazvati polupećinskom ribom.

Potrebno je što prije zaustaviti nestanak endemskih polupećinskih vrsta riba poput popovske gaovice koja je kritično ugrožena.

Kako bi se zaustavilo izumiranje ovog endema, pokrenut je projekat "Zaštita popovske gaovice, napredne polupećinske ribe dinarskog krša u Bosni i Hercegovini“.

Osim terenskih istraživanja i uvida u stanje populacija popovske gaovice, cilj je projekta uključiti sve relevantne učesnike, te lokalnu zajednicu u mjere očuvanja vrste i ublažavanja negativnih utjicaja kako bi se zaustavilo njezino izumiranje.