170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

211008 divlja ruza baner final
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Crveni krst Trebinje obilježava Nedelju borbe protiv tuberkuloze

Crveni krst Republike Srpske u periodu od 14-21. septembra obilјežava jednu od najznačajnijih tradicionalnih aktivnosti koja se realizuje na nivou cjelokupne strukture Crvenog krsta.

219017 tuber

Ove godine, slijedeći preporuke Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (MFDCК/CP), kampanja je posvećena podizanju svijesti javnosti da je tuberkuloza i dalje prisutna u većem dijelu svijeta, epidemija koja odnosi godišnje živote 1,5 miliona ljudi, uglavnom u zemljama u razvoju. Obilježavanje Nedjelje u 2021. godini ima za cilj da skrene pažnju o dvostrukoj prijetnji, tuberkulozi otporonoj na lijekove i danku koji uzima pandemija COVID-19.

Ovogodišnji moto pod kojim se Nedjelja borbe protiv tuberkuloze obilježava je „SAT OTКUCAVA! VRIJEME JE DA ZAUSTAVIMO TUBERКULOZU“.

219017 tuber1

Aktivnosti koje će se Crveni krst Republike Srpske organizovati u toku Nedjelje su podijeljene na: zdravstvene, socijalno – humanitarne, higijensko – epidemiološke, ekološke i informativno edukativne i propagandne aktivnosti.

– Volonteri Crvenog krsta, koji su do sada dali veliki doprinos tokom pandemije COVID-19 i u procesu imunizacije stanovništva, biće uključeni u aktivnosti Nedelje koja je posvećena oboljelim od tuberkuloze, njihovim porodicama, raseljenim licima, članovima romskih zajednica, zatvorenicima, mladima, socijalno ugroženim kategorijama, osobama starijim od 65 godina, migrantskoj populaciji i dr.
– U regijama sa najviše oboljelih od tuberkuloze planirane su posjete i pregledi stanovništva, naročito u žarištima TB, zatim za osobe bez zdravstvene zaštite i one kojima je zdravstvena zaštita nedostupna.
– Uz poštovanje svih higijensko epidemioloških mjera, planirane su posjete oboljelim u bolnicama za plućne bolesti, stacionarima i osobama na kućnom liječenju uz prigodne poklone (sokovi, voće, higijenska sredstva (sapuni, šamponi, kupke, pasta za zube i dr.)) itd.

– U okviru obilježavanja NTB značajna pažnja se posvećuje i higijensko- epidemiološkim aktivnostima, imajući u vidu da zdrava životna sredina i zdrav stil života u značajnoj mjeri doprinose borbi protiv tuberkuloze. Volonteri Crvenog krsta će se angažovati u akciji uređenja životne sredine, naselja, školskih dvorišta, gradskih parkova i drugih javnih površina.

– Tokom Nedjelje radiće se na podizanju svijesti o tuberkulozi, posebno rezistentnom obliku koji je nastao usljed neadekvatnog ili prekinutog liječenja, koji se mnogo teže i duže liječi. Ova aktivnost realizovaće se podjelom informativno edukativnog, promotivnog materijala i uz podršku medija. u tu svrhu, odštampan je i distribuisan u sve opštinske i gradske organizacije Crvenog krsta promotivni materijal (poštanske doplatne markice 50.000 kom u apoenu 0,20 КM, markice za građanstvo 62.000 kom. u apoenu 0,50 КM i markice za filateliste 500 kom, plakat u tiražu 500 kom, brošura u tiražu 900 kom. na ćirilici i 150 kom. na arapskom za distribuciju migrantima u tranzitu kroz RS – brošura je štampana u okviru Projekta prevencija tuberkuloze, koji je realizovan uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH posredstvom Društva CК/КBiH. Brošura će biti distribuisana, putem opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta, školama, fakultetima, zdravstvenim i drugim institucijama. Plakati će biti istaknuti na javnim mjestima i štandovima CК, na kojima će se pored distribucije informativno, edukativnog i promotivnog materijala vršiti prodaja markica. Markice će putem GOCК/OOCК uz podršku volontera CК biti u prodaji za vrijeme trajanja Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, a prikupljena sredstva biće iskorištena za aktivnosti u prevenciji tuberkuloze.

– CКRS će tokom Nedjelje, putem medijskih nastupa i društvenih mreža, pozvati sve partnerske institucije (zdravstvene i obrazovne ustanove) na zajedničku akciju kada je u pitanju prevencija i suzbijanje ove opake bolesti. Angažovani volonteri iz oblasti zdravstvenog prosvjećivanja u toku kampanje nastojaće uticati na povećanje svijesti posebno mladih u obrazovnim ustanovama i klubovima mladih, metodom vršnjačke edukacije mladi-mladima koja se pokazala kao vrlo prihvaljiv vid prenošenja znanja. Istovremeno radiće se i na promociji vrijednosti Crvenog krsta, omasovljenju pokreta volonterizma i jačanju imidža Crvenog krsta.
– Planirano je intenziviranje i ostalih aktivnosti iz programa zdravstvene djelatnosti: organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi, predavanja o ličnoj higijeni, prvoj pomoći, kućnoj njezi i dr. Aktivisti Crvenog krsta će na terenu, u skladu sa mogućnostima svojih organizacija, provoditi aktivnosti prema usvojenom programu GOCК/OOCК i omladinskih klubova mladih jer su oni nosioci aktivnosti na terenu.

– Planirano je organizovanje javnih tribina, predavanja po školama, klubovima mladih Crvenog krsta kao i učešće istaknutih aktivista Crvenog krsta u radio i TV emisijama na nivou gradskih i opštinskih organizacija Crvenog krsta. Nastavnici koji u školama vode sekciju Crvenog krsta će posvetiti jedan ili dio časa prevenciji tuberkuloze i higijeni, kako ličnoj tako i prostora u školi, dvorištu i u kućama.

Tuberkuloza je zarazna bolest koja najviše napada pluća i širi se kapljičnim putem, a može da napadne i ostale ograne. Širi se sa osobe na osobu putem vazduha. Osoba sa neliječenom tuberkulozom može zaraziti 10-15 ljudi godišnje, kašljući u njihovoj blizini.

Iako je tuberkuloza izlječiva zarazna bolest, broj oboljelih je u porastu, naročito u zemljama istočne Evrope, jugoistočne Azije i Afrike i od nje umire više ljudi nego i od ijedne druge zarazne izlječive bolesti. Svakih 15 sekundi, u svijetu, neko umre od tuberkuloze, dnevno umire 5.000 ljudi, dva miliona svake godine, a više od osam miliona oboli od tuberkuloze. Takođe, svake dvije sekunde jedna osoba se zarazi bacilom TB-a, a više od 20.000 ljudi razvije aktivnu tuberkulozu.

Tuberukuloza je vodeći uzrok smrtnosti među HIV pozitivnim osobama. Liječenje tuberkuloze produžava život osobama sa HIV-om za dvije do pet godina.