170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210101 galiija baner gore

160123 mjesto za vasu reklamu
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Najava: Obuka za pružanje kvalitetnih usluga vodosnadbijavanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Savez opština i gradova Srpske u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope - NALAS, Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav - IAWD i udruženjem za oblast voda i zaštitu životne sredine - AQUASAN realizuje projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije".

191113 rcdn

Projekat ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i odvodnji i ispunjavanje evropskih standarda za životnu sredinu.

Obuka koja se realizuje u okviru projekta na temu “Razvoj kompetencija izabranih opštinskih zvaničnika za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda” održaće se 14.11.2019.godine, sa početkom u 9 časova, u hotelu Central Park u Trebinju.

Obuka će se fokusirati na zakonske obaveze izabranih zvaničnika za pružanje kvalitetnih usluga vodosnadbijavanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i efikasnu organizaciju vodnih usluga na lokalnom nivou.